Underläkare sjukvårdens änglar?

Underläkare sjukvårdens änglar?

Upprörda känslor uppkommer när jag läser i media hur regioner och landsting behandlar sina egna anställda. Det är på flera ställen tänkt att underläkare ska arbeta som sjuksköterskor då det finns en brist på just sjuksköterskor. Denna brist handlar inte om att människor inte vill studera till sjuksköterska. Utan det handlar om att de egna sjuksköterskas arbetsmiljö samt löneutveckling på sjukhusen inte prioriteras.

Om man skulle höja löner samt arbeta med personalens arbetsmiljö skulle kunna medföra att fler sjuksköterskor som har erfarenhet och har en vilja att arbeta på en specifik arbetsplats stannar kvar. Istället hyrs dyrare och mer osäkra kort in för att göra arbetet. Vissa av de inhyrda är duktiga men samtidigt finns det många som inte gör någonting.

Att man även tänker att underläkare utan någon som helst utbildning i det som jobbet som sjuksköterska innebär är helt uppåt väggarna. En underläkare kan inget om omvårdnad, vilket den som sjuksköterska är expert på. Som ssk ska man även lindra patienternas lidande i möjligaste mån samtidigt som man ska föröka möjliggöra att patienten känner välbefinnande och hälsa trotts sjukdom. Läkare däremot är mer medicinskt orienterade och ska arbeta för att bota patienten. Av egen erfarenhet så arbetar läkare för att patienten ska överleva, det till nästan vilket pris som helst. Känns inte heller alltid som om läkarens fokus ligger på att lindra lidandet för hela människan utan mest fokus på den specifika diagnosen och provsvar än att se till att möjliggöra personens välbefinnande.

Därför anser jag att detta förslag om att underläkare ska arbeta som sjuksköterskor är helt sjukt. Och dessutom detta förslag inte någon långsiktig lösning. Det kommer istället medföra att kunniga och lojala medarbetare tillslut tröttnar och lämnar sjukvården och professionen. Istället bör politiker och ledningen på landets sjukhus se över löner och möjliggöra en god löneutveckling samt ge en god arbetsmiljö. Det för att lösa problemet långsiktigt.