Åby brandstation

 

”Fick ett mail om att det satts upp dekaler på rådhuset om Åby brandstation. Innan brandmännen slutade lyckades de tömma brandbilarna på diesel, mogna killar i Åby måste jag säga.” Det kan man läsa på Mattias Ottossons blogg. Här framställer Ottosson brandmännen som tjuvar av diesel. Vilket självklart gjorde dem upprörda, att bli utpekade som tjuvar. Brandmännen menar på att de inte har något att dölja och att ingen av dem tagit något ur bilarna innan de slutat. En polisanmälan från brandförsvaret i Norrköping har gjorts, menar på att det är ca 130 liter som fattas. Denna anmälan gjordes utan att personalen i Åby hade underrättats.

I Polisutredningen som genomfördes efter anmälan kom att läggas ner snart efter den startade. Det utan att någon förhördes. Genom att polisen undersökte de anteckningar som fanns i en loggbok för stationens fordon och även fordonens bränsleförbrukning kunde man visa på att det inte fattades något drivmedel.
Ottosson själv hänvisar till brandförsvarets ledning när det gäller källan av information om den misstänkta dieselstölden. Men att utmåla deltidsbrandmännen som tjuvar på sin blogg är inte speciellt intelligent. Detta har gjort att flera av de utpekade ”tjuvarna” har konfronterats av sina chefer på sina ordinarie jobb. Det med frågan om det stämmer. Otroligt jobbigt för de utsatta kan man tro.

Mattias Ottosson är efter denna händelse polisanmäld av den utsatta gruppen för förtal.
Han försvarar sig med ”Jag tycker att det är rätt att bli upprörd över stölder av kommunens egendom”.
De dekaler i rådhuset angående Åby brandstation som han refererar till går ut på att det går bra att politikerna bestämmer att de ska lägger kommunens ekonomiska medel på att stötta IFK och den nya ”Parken”. Det samtidigt som människor i ytterområdena blir utan samhällsviktiga funktioner som en brandstation. Jag anser att det komiska i situationen är att i Ottossons uttalande så pratar han om ”stölder av kommunens egendom”. Vad är då att ta samhällsviktiga funktioner från skattebetalarna och ge till ett fotbollslag, som återigen visat att de inte är bra nog. Jag vill högst personligen att mina skattepengar ska hellre gå till brandstationen i tillexempel Åby och Skärblacka, men även till simhallen i Skärblacka. Det snarare än att det går till IFK som inte är ett fotbollslag att vara stolt över. Detta val som kommunen har gjort är om något är stöld av skattebetalarnas pengar och ett svek mot alla kommuninnevånare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *