Förändringars vindar

Utbildningen visade sig inte vara den utbildning som vi hade förväntat oss. Det var istället en inspirerande förmiddag om den satsning som man tänker sig att klinikens slutenvårdsavdelningar ska arbeta efter. Det för att sjuksköterskor ska få en bättre kontinuitet samtidigt som det även blir bättre för patienterna. Tyckte att det var inspirerande och gav hopp till de församlade sjuksköterskorna. Endel såg bara problem då de är väldigt inkörda i gamla hjulspår. Men jag kan se att det skulle kunna fungera och om det bara skulle finnas en chans att kliniken får behålla sina medarbetare så är det värt att pröva. Om vi både kan få en bättre arbetssituation och det faller ut bra för patienterna så tycker jag att det bara är att köra på med detta arbetssätt!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *