Patton & McAuliffe

Vilka var dessa personer bakom monumenten?

George Smith Patton

George Smith Patton, amerikansk militär och general från 14 april 1945. Patton var en färgstark pansargeneral under andra världskriget som uppmärksammades för sina segrar i kriget men också för sitt hårda styre och sina uttalanden i pressen. När de allierade landsteg i Nordafrika i november 1942 under befäl av generallöjtnant Dwight D Eisenhower var Patton chef för en amerikansk styrka som erövrade Marocko.  Motståndet utgjordes av axelmakternas Armégrupp Afrika, som bildats 22 februari 1943 och bestod av tyska och italienska trupper med generalfältmarskalk Erwin Rommel. Men redan den 10 mars blev generalöversten Hans-Jürgen von Arnim ny befälhavare. Axelmakterna kapitulerade i Nordafrika 13 maj 1943. Under andra delen av 1943 så kom Patton och hans trupper att delta i erövrandet av Sicilien (10 juli – 17 augusti 1943) och slutligen staden Messina (16 augusti). Från 25 januari 1944 till 7 oktober 1945 ledde Patton den amerikanska 3:e armén i Nordvästeuropa, bland annat under Ardenneroffensiven. Han utmärkte sig fram till krigets slut som en av de allierades främsta befälhavare på slagfältet. Vilket gjort att han har kommit att få ett monument till hans ära i Bastogne.  Efter kriget blev han militärguvernör i Bayern.

Generalen har också kopplingar till Sverige. Patton deltog nämligen i de Olympiska sommarspelen 1912 i Stockholm och blev 5:a i modern femkamp. Även efter andra världskriget, i november 1945 besökte han åter Sverige efter blivit inbjuden av den svenska regeringen. Dåvarande arméchefen general Douglas bjöd på middag ute på Djurgården i Stockholm. Under besöket lär Patton ha träffat det svenska femkampslaget från 1912. Det vid ett besök i på Upplands regemente i Uppsala. Men lär även ha träffat kung Gustav V på Tullgarns slott.

Han avled den 21 december 1945 i en bilolycka i närheten av Heidelberg, Baden-Württemberg. Det bara en månad efter Sverigebesöket. Dagen innan han skulle få åka hem till USA igen. Han ligger idag begravd på en amerikansk krigskyrkogård i Luxemburg. Det efter eget önskemål.

General Anthony Clement McAuliffe

General Anthony Clement ”nötter” McAuliffe var den amerikanska arméns general som befallde 101:a luftburna divisionens trupper att försvara Bastogne under Ardenneroffensiven i andra världskriget . Han är berömd för sitt enda ord svara på en tysk kapitulation ultimatum: ”Nuts!”. Det är också efter de insatser som han gjort för staden som gjort att Han har fått en byst och ett torg i Bastogne.

General McAuliffe

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *